S P BALASUBRAHMANYAM, A R RAHMAN, KAVITA KRISHNAMURTHY