Tazenda

Tazenda - Flor de mi alma

Flor de mi alma

Oh, eh, ah!

Flor de mi alma

Ah, eh, oh!

Fit un’ispina in su coro

Fit una die chena luche

Fit una notte de iberru

Fit una fine ‘e su mundu

Fit una meighina amara

Fit una cara ‘e astrea

Fit unu fritu ‘e frearzu

Fit unu primmu ‘e abrile

Fit un’istoria ‘e amore

Fit un’istoria ‘e dolore

Fit una femina mala

Ma fi’ unu sero ‘e amore

Oh hey oh everybody

Oh hey oh everybody

Oh hey oh everybody

Oh hey oh everybody

Tue sese tue chi mi faghese faghese male

Tue sese tue chi mi faghese faghese bene

Fachemi fachemi galu galu sonniare su sole

E indorare a mandzanu sa rosa, emmo

Sa rosa de sa tristura, sa rosa

Sa rosa de sa tristura, sa rosa

Deo emmo deo chi ti fatto semper male, so

Deo, emmo deo deo, chi ti cherzo puru meda bene

Sa rosa de sa tristura, sa rosa

Sa rosa de sa tristura, sa rosa

E nibe cana nibe cana subra de sos montes

E nibe cana nibe cana subra de sos montes

Flor de mi alma

Oh, eh, ah!

Flor de mi alma

Ah, eh, oh!

Get this song at:  amazon.com sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found