Tazenda

Tazenda - Astrolicamus

Dansa in su ‘entu ‘e tramuntana

Dansa umpare a mie

Dansa in su mare ‘e s’avventura

Dansa in custa die

Astrolicamus dae supra de cust’altura

Narami de sa fortuna

Bola in su ‘entu ‘e s’ingiustissia

Bola umpare a mie

Bola in su mare ‘e s’indifferentzia

Bola in custa die

Astrolicamus chirchende su venidore

Narami de custu amore

Nois, sos ammentos

Nois, sos trabentos

Nois, che sirbones isperdidos

In su ludu, nois

Tue e deo sutt’ ‘e una ferula

Ube naschet sa chintula

Dansa in s’annu duamiza, fiza

Dansa umpare a chie?

Dansa in su chelu chi t’assimizat

Fortzis umpare a mie

Bola in su mundu ‘e sas tempestas

Bola in sas enas

Beni chi astrolicamus!

Nois, sos ammentos

Nois, sos trabentos

Nois, che sirbones isperdidos

In su ludu, nois

Tue e deo sutt’ ‘e una ferula

Ube naschet sa chintula

Astrolicamus

Astrolicamus dae supra ‘e cust’altura

Dae supra ‘e cust’altura

Nois astrolicamus

Get this song at:  amazon.com sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found