Tazenda

Tazenda - A sa zente

Est s’ora ‘e s’avreschida

Su beranu incantadu at sa die

Ei sa zente si movede

Che abba frisca dae montes de nie

In su riu falat riende

Ei su Re ballat sa dansa

Canta a cuncordu!

Canta s’andira andirò!

In su mentres s’est bestidu

Su manzanu chin bentu e traschia

Ma su nie ladu est frocchende

Ei su Re tancat sa janna

Canta a cuncordu!

Canta s’andira andirò!

Pro sa zente mia su disizzu aìa

De manzanu lughente

Custu isettu meu, si lu cheret Deus

Siat ladinu a sa zente!

Cando avreschet cominzada

Sa fadiga, siat sole o siat nie

Ca sa zente non lassada

S’isperantzia, gherrende onzi die

In sa vida, colet riende

Non prus Re, muru ne janna

Canta a cuncordu!

Canta s’andira andirò!

Pro sa zente mia su disizzu aìa

De manzanu lughente

Custu isettu meu, si lu cheret Deus

Siat ladinu a sa zente!

A sa zente mia luminosa e bia

Su manzanu est naschende

Get this song at:  amazon.com sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found