Raf

Raf - La Battaglia Del Sesso

Ciszê zabi³ dŸwiêk dzwonów

Oczy- œwiat³o dnia

Serce pali œwiadomoœæ

Uszy rozdziera wrzask

Prawda jak oswojony go³¹b

Zrobi ko³o i wróci tu

Oczy na zawsze brudne œpi¹

Czy kiedyœ zapomnisz to?

Niebo p³onie nade mn¹

Pamiêæ p³onie zbrukana

P³onie czas jak gniew bogów

Wiara p³onie

Malowana w bezradnoϾ

Naga tylko ubrana w strach

Gdy nie by³a za ma³a

Na nic co przyniós³ œwiat

Œlady na drobnym ciele

Bia³a szarfa jak tren

Co tu wiêcej powiedzieæ

Cisza co wszystko wie

Niebo p³onie nade mn¹

Pamiêæ p³onie zbrukana

P³onie czas jak gniew bogów

Wiara p³onie

Get this song at:  amazon.com sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found