Fabrizio Faniello

Fabrizio Faniello - Sa L-Ahhar lyrics

Fid-dlam mohbija

Fis-skur tal lejl

Hsiebi biss fik u f'dik il wegheda f'ghajnejk

Mohhi jistqejqer kull x'hin narak

Int xmara ferh moghdija ward u zahar

Kien hemm is-sejha dikl li l-qalb tant tixtieq

Fjamma li turi t-triq

Sa l-ahhar nifs flimkien

Qalbi, sa l-ahhar tarf taz-zmien

Bdejna bhall hbieb

Sibna l-hena u't-tgawdija

Genna ghalina t-tnejn

Sa l-ahhar ward tal-gnien

Nisma' l-eku fil-boghod sat-tmiem

Lilek habbejt

Ghall-bierah u ghall-dejjem

Lilek u bhalek xejn

Inti kullana ta tifkiriet

Kull x'hin titbissem ninsa kull inkwiet

It-toroq tghana miksija fjur

Aghtini jdejk u halli d-dinja ddur

Il-kwiekeb zghar li jatuk l-isbah gejjien

Ingawduh int u jien

Sa l-ahhar nifs flimkien

Qalbi, sa l-ahhar tarf taz-zmien

Bdejna bhall hbieb

Sibna l-hena u't-tgawdija

Genna ghalina t-tnejn

Sa l-ahhar ward tal-gnien

Nisma' l-eku fil-boghod sat-tmiem

Sa l-ahhar nifs flimkien

Qalbi, sa l-ahhar tarf taz-zmien

Bdejna bhall hbieb

Sibna l-hena u't-tgawdija

Genna ghalina t-tnejn

Sa l-ahhar ward tal-gnien

Nisma' l-eku fil-boghod sat-tmiem

Get this song at:  amazon.com sheetmusicplus.com

Share your thoughts

Comments