Bajm

Bajm - Rzeka Marzen

Ostatni oddech s³oñca przynosi wiatr

pod z³ot¹ ³une, pod Å“wiata p³on¹cy dach.

Znad Rzeki Wspomnieñ obraz unosi sie:

dom twój daleki zgubiony dawno gdzieÅ“.

Z dala od bliskich, w nieznane rzuci³ los,

w gwarze tajemnic brzmi nowy, nieznany g³os.

Znad Rzeki Wspomnieñ ob³ok unosi sie:

dom twój daleki zgubiony dawno gdzieÅ“.

Wyci¹gnij d³onie i chwyæ marzenie,

ono rozproszy z³e losów cienie.

Niechaj nadziei skrzyd³a bia³e

z powrotem nios¹ cie, jak wiatr.

Wyci¹gnij d³onie i chwyæ marzenie,

ono rozproszy z³e losów cienie.

Niechaj nadziei skrzyd³a bia³e

z powrotem nios¹ cie, jak wiatr.

I wtedy czujesz, jak dobrze mo¿e byæ,

kiedy bezpiecznym snom ju¿ nie zagra¿a nic.

Znad Rzeki Wspomnieñ ksie¿yc odsuwa mg³e,

dom twój daleki znowu odp³ywa gdzieÅ“...

Wyci¹gnij d³onie i chwyæ marzenie,

ono rozproszy z³e losów cienie.

Niechaj nadziei skrzyd³a bia³e

z powrotem nios¹ cie, jak wiatr.

Wyci¹gnij d³onie i chwyæ marzenie,

ono rozproszy z³e losów cienie.

Niechaj nadziei skrzyd³a bia³e

z powrotem nios¹ cie, jak wiatr.

Ostatni oddech s³oñca przynosi wiatr

Tak, wyci¹gnij d³onie i chwyæ marzenie...

Get this song at:  amazon.com sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found