Abba

HAMLET III LyricsMore from Abba

Abba Tabs
Abba Chords
Abba Lyrics


Uwierz ¿e wa¿ne jest co dzi¶ siê sta³o
Uwierz ¿e ¶wiata nie by³o
I my go stworzyli¶my
Jeste¶ latarni± ¶wiat³em
Co rozpêdza chmury z³e
Jak si³a poci±gu
Który wiedzie mnie przez ¿ycie

Uwierz tego nie ma co na zewn±trz
Nadajemy sens obrazom
W które chcemy wierzyæ

Uwierz ¿e wa¿ne jest co dzi¶ siê sta³o
Uwierz ¿e ¶wiata nie by³o
I my go stworzyli¶my
Jeste¶ latarni± ¶wiat³em
Co rozpêdza chmury z³e
Jak si³a poci±gu
Który wiedzie mnie przez ¿ycie

Mówimy i tak wygl±da nasz ¶wiat
Nieproszonych nie ma
A niewierni lewituj± poza snem
S³owa twoich my¶li maj± si³ê tworzenia
Ustalasz dobro i granice z³a
Kto grzesznikiem kto wybawc± twym

Mówimy i tak wygl±da nasz ¶wiat
Nieproszonych nie ma
A niewierni lewituj± poza snem
S³owa twoich my¶li maj± si³ê tworzenia
Ustalasz dobro i granice z³a
Kto grzesznikiem kto wybawc± twym

A niewierni s± niewinni
Zapomnieli s³ów tworzenia
Odepchnêli taki stan
Mówi±c pró¿ny i bez celu
Pokutuj± w ciszy swej
W ciszy swojego domu
A ty jeszcze raz.........uwierz
Get this song at amazon.com      Ebay     Ringtones Ringtones  


Learn to play: Songwriting, Piano, Harmonica, Guitar
More ABBA lyrics available at Muzikum

Related Abba Lyrics

JUST A NOTION lyrics
Angeleyes lyrics
Lay All Your Love On Me lyrics
The Name Of The Game lyrics
Lovelight lyrics
The Day Before You Came lyrics
Should I Laugh Or Cry lyrics
Chiquitita lyrics
Voulez-vous lyrics
Dancing Queen lyrics
WATERLOO (SWEDISH VERSION) lyrics
Estoy Sonando (I Have A Dream - In Spanish) lyrics
Love Isn't Easy (but It Sure Is Hard Enough) lyrics
Dame! Dame! Dame! (Gimme Gimme Gimme - In Spanish) lyrics
INTERMEZZO NO.1 lyrics
Ive Been Waiting For You lyrics
Dum Dum Diddle lyrics
Givin A Little Bit More lyrics
Gonna Sing You My Lovesong lyrics
EL ANDAR lyrics


Guitar Tabs

All tabs are property and copyright of their owners. All tabs provided for educational purposes only. Privacy Policy, DMCA